Organizátor

Slovenskú anketu Windows Roka 2015 na stránke WindowsRoka.sk organizačne zabezpečuje portál MojWindows.sk v zastúpení spoločnosti Virtual Studio spol. s r.o..

Partneri

Partneri ankety Windows Roka 2015 na Slovensku sú spoločnosti: Microsoft a Tatra banka.

Hlasovanie

Hlasovanie o najobľúbenejšie zariadenia v ankete Windows roka 2015 je možné na stránke www.WindowRoka.sk. Anketa prebieha v termíne 15. decembra 2015 do 15. januára 2016. Organizátor súťaže má právo súťaž predľžiť podľa potreby a informovať o zmene na stránke WindowsRoka.sk.

Hlasovanie prebieha v šiestich kategóriách:

  • Windows roka,
  • Windows smartfón,
  • Windows tablet,
  • Inovácia roka,

Každý hlasujúci vyberie jedno obľúbené zariadenie v každej kategórii. Zúčastniť ankety sa môže len raz.

Hlasujúci má právo uverejniť súťaž na svojej web stránke, fóre alebo osobnom profile na sociálnych sieťach. Hlasujúci má možnosť pozvať ďalších priateľov a známych do hlasovania. Zvyšuje tak svoju šancu v žrebovaní o súťažné ceny.

Organizátor súťažnej ankety neručí za správne doručenie odpovedí z vyplnenej ankety a vyhradzujeme si právo v sporných prípadoch rozhodovať podľa vlastného uváženia s konečnou platnosťou.

Trvanie súťaže a žrebovanie

Súťažná anketa trvá od 15. decembra 2015 do 15. januára 2016. Organizátor súťaže má právo súťaž predľžiť podľa potreby.

Žrebovanie hlasujúcich sa uskutoční do 31.1.2016, ak nebude oznámené inak. Výsledky ankety uverejníme na webovej stránke www.WindowsRoka.sk a na internetovej stránke www.MojWindows.sk. Vyžrebovaný výhercovia si výhru prevezmú osobne, kontaktovať ich budeme e-mailom. Ak si do 30 dní od vyžrebovania výherca neprevezme výhru, stráca nárok na jej prevzatie.

Ceny a výhry

Ceny pre hlasujúcich v ankete AndroidRoka.sk sú nasledovné:

1. cena: Xbox One

2 – 4. cena: Microsoft Office 365 Personal

5 – 7. cena: Wireless Mouse 900

8. cena: dizajnérska klávenica a myš Designer Bluetooth Desktop

Dizajnérsku klávesnicu s myškou s názvom Designer Bluetooth Desktop môžu vyhrať len hlasujúci, ktorí pozvú do hlasovania WindowsRoka.sk aspoň piatich ľudí. Pozvaní hlasujúci dostanú špeciálne upravený link s emailovou adresou pozývaného alebo vyplnia emailovú adresu svojho priateľa/kolegu v dotazníku na konci hlasovania v kolonke “Priateľ, ktorý ma pozval”. Informáciu, koľko hlasujúcich prijalo pozvanie v ankete WindowsRoka.sk pre konkrétnu emailovú adresu je možné zistiť v sekcii Môj profil na stránke WindowsRoka.sk.

Ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani si na ne uplatňovať náhradné plnenie.

Podmienky

Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej pravidlami. Do ankety sa môže prihlásiť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, okrem zamestnancov organizátora, partnerov ankety a ich rodinných príslušníkov (súrodenci, manžel alebo manželka).

Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely organizátora, najmä na uverejnenie mena, priezviska a adresy, fotografie alebo videa v zozname výhercov súťaže.

Výhry podliehajú zdaneniu podľa príslušného zákona Slovenskej republiky. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie Organizátor oznámi na internetovej stránke www.WindowsRoka.sk a www.MojWindows.sk.