Podmienky ankety

Organizátor

Slovenskú anketu NAY Windows Roka 2018 na stránke WindowsRoka.sk organizačne zabezpečuje portál MojWindows.sk v zastúpení spoločnosti Virtual Studio spol. s r.o..

Partneri

Partneri ankety NAY Windows Roka 2018 na Slovensku sú spoločnosti: Microsoft a NAY.

Hlasovanie

Hlasovať o najobľúbenejšie zariadenia v ankete NAY Windows roka 2018 je možné na stránke www.WindowsRoka.sk. Anketa prebieha v štyroch semifinálových kolách – jar. leto, jeseň a zima v termíne od 28. júna 2018 do 31. decembra 2018. V každom semifinále hlasujúci zvolia víťazov, ktorí postúpia do veľkého finále, ktoré sa bude konať v januári 2019. Organizátor súťaže má právo súťaž predľžiť podľa potreby a informovať o zmene na stránke WindowsRoka.sk.

Hlasovanie prebieha v štyroch kategóriách:

  • Gaming
  • Moderné zariadenie pre firmy
  • Moderné zariadenie pre domácnosti
  • Hit sezóny

Každý hlasujúci vyberie jedno obľúbené zariadenie v každej kategórii. V rámci jedného semifinálového kola sa každý môže zúčastniť hlasovania iba raz.

Hlasujúci má právo uverejniť súťaž na svojej web stránke, fóre alebo osobnom profile na sociálnych sieťach. Hlasujúci má možnosť pozvať ďalších priateľov a známych do hlasovania. Zvyšuje tak svoju šancu v žrebovaní o súťažné ceny.

Organizátor súťažnej ankety neručí za správne doručenie odpovedí z vyplnenej ankety a vyhradzujeme si právo v sporných prípadoch rozhodovať podľa vlastného uváženia s konečnou platnosťou.

Trvanie súťaže a žrebovanie

Súťažná anketa trvá od 28. júna 2018 do 31. decembra 2018. Organizátor súťaže má právo súťaž predľžiť podľa potreby.

Žrebovanie spomedzi hlasujúcich sa uskutoční po ukončení hlasovania v každom semifinálovom kole. Výsledky ankety uverejníme na webovej stránke www.WindowsRoka.sk a na internetovej stránke www.MojWindows.sk. Vyžrebovaný výhercovia si výhru prevezmú osobne, kontaktovať ich budeme e-mailom. Ak si do 30 dní od vyžrebovania výherca neprevezme výhru, stráca nárok na jej prevzatie.

Ceny a výhry

Ceny pre hlasujúcich v ankete NAY Windows Roka 2018 sú nasledovné:

1. cena: Xbox

Ďalšie ceny:

– Wireless Desktop 850

– Microsoft Sculpt Comfort Mouse

Ročné predplatné Office 365 Personal môžu vyhrať len hlasujúci, ktorí pozvú do hlasovania WindowsRoka.sk aspoň piatich ľudí. Pozvaní hlasujúci dostanú špeciálne upravený link s emailovou adresou pozývaného alebo vyplnia emailovú adresu svojho priateľa/kolegu v dotazníku na konci hlasovania v kolonke “Priateľ, ktorý ma pozval”. Informáciu, koľko hlasujúcich prijalo pozvanie v ankete WindowsRoka.sk pre konkrétnu emailovú adresu je možné zistiť v sekcii Môj profil na stránke WindowsRoka.sk.

Ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani si na ne uplatňovať náhradné plnenie.

Podmienky

Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej pravidlami. Do ankety sa môže prihlásiť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, okrem zamestnancov organizátora, partnerov ankety a ich rodinných príslušníkov (súrodenci, manžel alebo manželka).

Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely organizátora, najmä na uverejnenie mena, priezviska a adresy, fotografie alebo videa v zozname výhercov súťaže.

Výhry podliehajú zdaneniu podľa príslušného zákona Slovenskej republiky. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie Organizátor oznámi na internetovej stránke www.WindowsRoka.sk a www.MojWindows.sk.

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie o získavaní, spracúvaní a uchovávaní osobných údajov nájdete po kliknutí na tento odkaz na podstránke „Ochrana osobných údajov„. Na tejto stránke môžete taktiež prostredníctvom formulára požiadať o zaslanie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov alebo môžete odvolať svoj súhlas s ich spracovaním.

Generálni partneri ankety