Partneri

Súťaž Android Roka 2014 vznikla aj za podpory týchto partnerov, ktorým ďakujeme za podporu a spoluprácu. [block_grid type=“seven-up“] [block_grid_item][/block_grid_item][block_grid_item]...